Nakon zvanične potvde iz Mađarske objavljujemo da su jedinke fotografisane tokom cenzusa održanog 14. februara ženke velike droplje. Fotografije је napravio Ištvan Ham, kojem se još jednom zahvaljujemo na učešću i doprinosu.

Od 3. do 18. septembra u Specijalnom rezervatu prirode "Pašnjaci velike droplje" održava se prvi međunarodni volonterski kamp. Volonteri iz Slovačke, Francuske, Rusije i Srbije počeli su radove na čišćenju i sanaciji pašnjaka na obodu rezervata.

Završen je i drugi prstenovački kamp u Specijalnom rezervatu prirode "Pašnjaci velike droplje".

U okviru projekta finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Udruženje za zaštitu velike droplje postavilo je novu osmatračnicu za potrebe monitoringa u sajanskom delu Specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje".

U subotu 24. oktobra 2015. godine u Mokrinu, održane su dve edukativne radionice za učenike 5. i 6. razreda OŠ “Vasa Stajić”. Tema je bila zaštita velike droplje i njenog staništa.

U okviru projekta “Popularizacija Specijalnog rezervata prirode Pašnjaci velike droplje” koji je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, NIS a.d. Novi Sad, Opštine Kikinda i Mesne zajednice Mokrin održan je prvi prstenovački kamp u okviru SRP “Pašnjaci velike droplje”.

U petak 25. septembra i subotu 26. septembra održane su dve radionice o zaštiti velike droplje i njenog staništa sa izletima u rezervat u sklopu projekta “Popularizacija Specijalnog rezervata prirode Pašnjaci velike droplje” koji je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, NIS a.d. Novi Sad, Opštine Kikinda i Mesne zajednice Mokrin.

U veštačkoj duplji, koju su članovi UZVD postavili pre dve godine na Vizitorski centar “Eko salaš Jaroš” već drugu godinu za redom zabeleženo je uspešno gnežđenje ove ugrožene vrste.

3. i 4. jula članovi Udruženja za zaštitu velike droplje vršili su Popis bele rode u mestima Mokrin, Banatski Monoštor, Crna Bara, Vrbica, Podlokanj, Banatsko Arandjelovo, Siget, Rabe i Majdan.