Pašnjaci velike droplje bogatiji su ove sezone za dva para orlova krstaša.

Nedaleko od Bore i Eržike koji se već nekoliko godina uspešno gnezde kod Srpskog Krstura, nastanio se još jedan mladi par. Novo gnezdo kod Srpskog Krstura, otkrio je Radneko Cvejanov, lovočuvar LU „Srpski Krstur“. Gnezdo obilazi sa svojom ekipom svakodnevno, a uskoro bi trebalo i ove ptice da dobiju prinovu. Treći par, nastanio se kod Mokrina i ovo je otkriće Željka Jolića, čuvara prirode u SRP „Pašnjaci velike droplje“. Ovo gnezdo svakodnevno obilaze čuvari prirode iz Lovačkog udruženja „Perjanica“ i članovi Udruženja za zaštitu velike droplje. Pre nekoliko dana, ptići su se izlegli ali treba sačekati još da se ustanovi broj mladunaca.

Već četvrtu godinu, o Bori i Eržiki brinu volonteri u sklopu projekta „PANNONEAGLE LIFE“, koji u Srbiji sprovode Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, u saradnji sa partnerima iz Mađarske, Austrije, Češke i Slovačke. U čuvanju gnezda najvećim delom učestvuju članovi Lovačkog udruženja „Srpski Krstur“, Eko-centra „Tisa“ i „Udruženja za zaštitu velike droplje“. Najveći deo zasluga svakako pripada lokalnom Lovačkom udruženju „Srpski Krstur“, čiji članovi o ovom delu atara brinu tokom cele godine. Gnežđenje je i ove godine uspešno, jedan mladunac već je provirio iz gnezda.

Fotografije: Radenko Cvejanov, Željko Jolić, Miodrag Zavšić i Anita Sučić