Drugi prstenovački kamp u okviru projekta „Flora i fauna Pašnjaka velike droplje“ koji sufinansiraju Ministarstvo zaštite životne sredine i Mesna zajednica Mokrin održan je od 27. oktobra do 2. novembra.

Uhvaćeno je 156 jedinki a rađeno je sa 8 ornitoloških mreža. S obzirom na doba godine i vremenske uslove rezultati se smatraju veoma dobrim. Najzastupljenije vrste bile su Carduelis cannabina, Parus caeruleus i Erithacus rubecula.

Prstenovao je Jožef Dožai.