Prvi prstenovački kamp u okviru projekta „Flora i fauna Pašnjaka velike droplje“ koji sufinansiraju Ministarstvo zaštite životne sredine i Mesna zajednica Mokrin održan je od 10. do 16. septembra. Kamp je bio izuzetno uspešan sa uvaćene 483 jedinke a rađeno je sa 10 ornitoloških mreža. Najzastupljenije vrste bile su Anthus trivialis, Acrocephalus scirpaceus i Sylvia atricapila.

Prstenovali su Jožef Dožai i Atila Agošton.