U okviru sprovođenja aktivnih mera zaštite velike droplje, članovi Udruženja za zaštitu velike droplje organizovali su 8. i 10. oktobra pripremu, a zatim 12. oktobra setvu uljane repice na površini od 2 katastarska jutra (oko 1,15 hektara).

Njiva se nalazi na lokalitetu "Vajlerka", tradicionalnom zimovalištu jedinog preostalog jata velike droplje u Srbiji. Iako je optimalni rok za setvu uljane repice prošao, članovi UZVD se nadaju ostvarenju osnovnog cilja - obezbeđenje hrane za veliku droplju u zimskom periodu.

Fotografije - Priprema za setvu

Fotografije - Setva