Први прстеновачки камп у оквиру пројекта „Флора и фауна Пашњака велике дропље“ који суфинансирају Министарство заштите животне средине и Месна заједница Мокрин одржан је од 10. до 16. септембра. Камп је био изузетно успешан са уваћене 483 јединке а рађено је са 10 орнитолошких мрежа. Најзаступљеније врсте биле су Anthus trivialis, Acrocephalus scirpaceus и Sylvia atricapila.

Прстеновали су Јожеф Дожаи и Атила Агоштон.